En historia med framtid

En marknadsplats för formgivare växer fram

Historien om Designtorget började 1993 med en stor och hopplös yta i Kulturhusets bottenplan i Stockholm. En arkitekt fick möjlighet att göra något åt utrymmet och med ett starkt kulturintresse gick tanken direkt till alla de formgivare och uppfinnare som gick arbetslösa i lågkonjunkturen. Så väcktes idén om en marknadsplats för form och innovationer och Designtorget såg dagens ljus.

Sedan starten har Designtorget lyckats behålla en stark företagskultur där nyfikenhet och kreativitet präglat arbetssättet. Nya inriktningar har testats, några med framgång, andra med motgång. En sak är dock säker, att Designtorget bidragit till att sätta svenska formgivare på kartan och lyckats inspirera ett helt land genom att vara den självklara presentbutiken med ett högt nyhetsvärde.

Designtorget i förändring

Ska man vara någon som uppmuntrar till kreativitet, nyfikenhet och framåtanda, då måste man också våga omdefiniera sig själv ibland. Utveckla och återuppfinna, i någon mening ömsa skinn. I den andan håller vi på med ett intensivt förändringsarbete som kommer att pågå under en lång tid, om vi ens någonsin kommer att stanna upp. Vad det i grunden handlar om är att vi ytterligare vill förstärka vår ursprungstanke om att vara en grogrund för ny svensk design i den ena änden, och en plattform för människor att upptäcka den i den andra. Vi kommer att fortsätta och intensifiera våra samarbeten med designskolor samtidigt som vi nu succesivt rullar ut vårt nya butikskoncept med ett vässat erbjudande och ett större fokus på hemmet. Men det är bara början. De senaste 20 åren har berättat en historia. Nu är det dags att skriva nästa.