Nils Lilja

Nils Lilja är nyligen utexaminerad från Konstfack. Han arbetar som grafisk designer och bor i Stockholm. Nils fascineras av bokstäver och symboler och hans arbete kännetecknas av ett lekfullt och undersökande uttryck med stort fokus på typografi.