Navet Stockholm

Navet är ett stockholmsbaserat designkollektiv som sedan starten 2011 drivs av en grupp formgivare och vänner. De arbetar med både inredning och design, men besitter även stor expertis inom eventplanering.

I maj 2012 arrangerade Navet ett event som i sig även var ett designexperiment. Eventet gick ut på att lansera en serie serveringsprodukter - brickan Clamp Tray - och syftet med brickorna var att ge maten som serverades en mer framträdande roll. Eventet hölls i ett galleri i Stockholm där gästerna fick mingla mellan brickorna. En ny inredningsdetalj var född!