SE/SEK

Ett bokstöd? En prydnad? En present?

Våren 2016 presenterade Designtorget och konstnären Anders Årfelt den första miniatyren av Stockholmslejonet. Nu tar de samarbetet vidare och lanserar en Lejoninna, en miniatyr av trafikhindren som finns utplacerade på några av Stockholms gågator. Lejoninnan gjuts för hand i Visby på Gotland.

Konstnären Anders Årfelt skapade Stockholmslejonet första gången 1995 i samarbete med Gotlands kommun och Skanska. Senare fick Stockholmslejonet sällskap av ett trafikhinder i form av en lejonhona som finns utplacerad i Stockholms närförorter.  För hösten presenteras miniatyren Lejoninna i två olika storlekar.

Anders Årfelt är svensk tecknare, målare och skulptör. Efter avslutad examen vid Teckningslärainstitutet vid Konstfack (1961) och Konsthögskolan (1967) medverkade han några gånger vid Naionalmuseums utställning Unga tecknare. Årfelt är representerad med bildkonst vid Moderna museet och Kungliga sjökrigsskolan.

Miniatyrlejonen hittar du här.