Ella Gustava

Ella Gustava är en kreativ syskonduo bestående av Emelie Nilsson och Tove Sundman. Duon är verksam på Öland och i Skåne och namnet Ella Gustava är taget efter deras farmor. Hon var konstnär på Öland och har inspirerat Emelie och Tove mycket i sitt eget skapande.