SE/SEK

Designtorgets flaggskeppsbutik återinvigs

Fredagen den 25 september öppnade Designtorget sin nya flagsskepsbutik på sin ursprungsplats på Kulturhuset i Stockholm. Det var här Designtorget premiäröppnade för exakt 22 år sedan. Inför öppning har butiken fått ett helt nytt butikskoncept, där formgivarna har en mer framträdande plats. Nyöppningen i Kulturhuset innebär en viktig milstolpe i Designtorgets historia.

Designtorgets omfattande varumärkesresa påbörjades för drygt ett år sedan. Det nya butikskonceptet och varumärkesidentiteten är framtagen i nära samarbete med arkitektbyrån Boys Don’t Cry och designbyrån Kurppa Hosk.

Designtorgets kommande uppgift som inkubator för ny svensk design innefattar att vara en tydlig marknadsplats för svensk form, att knyta än närmare samarbeten med designskolor och nyutexaminerade formgivare och att kunna bistå formgivare som en produktions-, marknadsförings- och försäljningspartner.

- Vi är otroligt stolta över att på ett tydligare sätt kunna visa upp våra kärnvärden, funktion, material och form med ett noga utvalt sortiment i inspirerande miljöer. I vår butik i Kulturhuset vill vi skapa en mötesplats för formgivare och presentera deras produkter för en design- och inredningsintresserad målgrupp. Vår ambition är att bli den plattform som blir förstavalet för svenska formgivare som vill nå ut med svensk design i Sverige och internationellt, säger Pål Kårfalk, vd Designtorget.

I över 20 år har Designtorget varit en leverantör av svensk design och formgivning, i en bransch under konstant utveckling och hård konkurrens. Det som Designtorget nu presenterar är i vissa delar en återgång till ursprunget, men också en utveckling för att ytterligare stärka sin position som navet för ny svensk formgivning och design. Genom en tydligare profil med produkter av god kvalitet, hög designgrad och även ett eget utvecklat produktsortiment tar Designtorget ny mark. Designtorget utvecklar också fler nära samarbeten med spännande och intressanta formgivare för att skapa ett mer unikt sortiment. Designtorget har en stark tradition att bygga vidare på då de under åren har introducerat mer än 6000 olika formgivares produkter.

Fler butiker som Designtorget öppnar med sitt nya koncept är bland annat på Arlanda Flygplats samt en helt ny butik i Malmö, Åhlénshuset i Uppsala och Designtorgets helt nya e-handelsplats.