DesignTorget

Kontrol

 

Översikt

Välkommen åter till DesignTorget!

0 saker - 0 Kr

Sälj hos oss

FAQ Vanliga frågor

Hur gör jag för att sälja mina produkter på DesignTorget?
Steg ett är att du har ett svenskregistrerat företag och en f-skattsedel. Mer info hittar du på www.foretagsregistrering.se.

Sedan fyller du i ansökningsformuläret här på hemsidan och lämnar eller skickar in ett varuprov. Efter att du gjort ansökan får du ett mejl med vidare information om inlämning av ditt varuprov. Har du inte fått mailet inom en timme, mejla till kontakt@designtorget.se
 
Var och när lämnar jag in/hämtar ut mina varuprover?
Varuprovet lämnar eller skickar du in till DesignTorgets webbshop på Götgatan 31. Ingång från Götgatan, rakt fram förbi Press Stop, nedför trappan till vänster, dörr till vänster. Obs! Du måste först ha gjort en ansökan här på hemsidan, du kan inte lämna in ett varuprov utan ansökningsnummer. Inlämning/hämtning av varuprover sker tisdagar kl.16-18.30 eller fredagar kl.9-12. Om du vill skicka in ditt varuprov så gör du det till:  
 
DesignTorget Webbshop
Götgatan 31
116 21 Stockholm

Hur länge får man sälja på DesignTorget?
Det beror på hur länge varan känns aktuell och hur efterfrågan ser ut. Vi har utställare som sålt sin produkt i åratal och andra som gästspelat kortare perioder.

Kan man ansöka till DesignTorget från andra länder än Sverige?
Nej, juryn tar endast emot ansökningar från sökande med svenskregistrerade företag.

Vad kostar det att sälja på DesignTorget?

Hyran är 90kr/veckan exkl. moms. Under julhandeln vecka 48-52 är hyran 180 kr/veckan. Utöver hyran tar vi ut en kommissionsavgift av försäljningspriset inkl. moms.

Kommissionsavgifterna är som följer:

• 50% standardavgift (gäller alla produkter som inte innefattas av de andra kommissionssatserna)
• 45% för produkter där huvuddelen är egentillverkad i silver/guld, textil, smide, trä, glas eller keramik (dvs ej fabriks- eller massproducerade utan tillverkade av utställaren själv)
• 43% för stora möbler med ett försäljningsvärde över 1000 kronor
• 40% för heltidsstuderande på en studiemedelsberättigad form/designutbildning 

Hur får jag en f-skattsedel?
Funderar du på att bilda bolag och därmed bli innehavare av en f-skattsedel hittar du bra information på www.foretagsregistrering.se.

Jag tillverkar mina produkter själv, har jag annan kommission då?
Kommissionssatsen på 45% gäller endast produkter i vissa speciella material där huvuddelen av produkten helt och hållet är tillverkad av utställaren själv. Det gäller konsthantverk i silver/guld, keramik, textil, smide, trä eller glas. Är du t ex silversmed och tillverkar de smycken du säljer på DesignTorget för egen hand får du en kommission på 45%. Likaså om du är keramiker och för egen hand tillverkar dina produkter. Denna kommission gäller alltså inte om produkten tillverkas i andra material än ovanstående eller om produkten görs av andra tillverkare än utställaren själv eller på en fabrik, i Sverige eller i annat land.

Jag är student, har jag annan kommission då?

Ja, om du studerar heltid på en studiemedelsberättigad form/designutbildning är kommissionen 40%. Du anger att du är student i anmälningsformuläret och skickar sedan in ett studieintyg.

Betalar jag hyra i varje butik?
Nej, hyran är densamma oavsett hur många butiker du säljer i. Det innebär att du aldrig betalar mer än 90 kr/vecka exkl. moms i hyra. Säljer du ingenting en vecka betalar du heller ingen hyra.

Vad händer om jag inte säljer något?
Hyran på 90 kr/vecka tas bara ut om du säljer något en vecka. Om du inte säljer något betalar du heller inget.

Hur sätter jag priset på mina varor?
Du bedömer hur mycket du behöver ha betalt för material- och produktionskostnader, eventuell moms och vinst. Sedan lägger du till kommissionsavgiften och får ett försäljningspris till kund inkl moms. Fundera också över hur mycket kunden kan tänkas betala för produkten och runda av priset efter de fasta prispunkter DesignTorget använder, se nedan. Vi förbehåller oss rätten att justera priset uppåt med max 10%.

Vem sätter priset på min vara?
Du sätter själv priset på din vara utefter de fasta prispunkter DesignTorget arbetar efter, se nedan. Vi förbehåller oss rätten att justera priset uppåt med max 10 % utan ditt godkännande. Önskar vi däremot sänka ditt pris eller göra en större höjning, måste vi först kontakta dig.

Följande fasta prispunkter gäller:
Under 100 kronor: 15, 25, 35, 45, 50, 55, 65, 75, 85, 95
Mellan 100-200 kronor: 100, 115, 125, 135, 145, 150, 155, 165, 175, 185, 195
Mellan 200-300 kronor: 200, 215, 225, 235, 250, 275, 295
Mellan 300-1000 kronor: 325, 350, 375, 395, 425, 450 etc
Över 1000 kronor: 1050, 1095, 1150, 1195, 1250, 1295 etc


Vad menas med försäljningsstart?
Försäljningsstart är den vecka du ska börja sälja i våra butiker. Detta sker i samråd med DesignTorget. Du anger i ansökan en önskad säljstartsvecka. Leverans till butiken måste ske i slutet på veckan innan säljstart.

Hur vet jag hur många butiker jag kan varuförsörja?
När du säljer hos oss ansvarar du för att det är väl påfyllt i våra butiker och aldrig står tomt. Har du bara ett mindre antal producerat av din produkt är det bättre att börja sälja i färre butiker under testperioden för att sedan utöka till fler om försäljningen går bra. Små produkter med lägre pris kräver en större startkvantitet än lite dyrare större produkter. En mer exakt uppskattning av antal kan vi ge dig efter att vi i juryn tackat ja till produkten. Efter testperioden på 4 veckor får du en uppfattning om hur mycket som säljs under en månad och kan anpassa leveranserna efter det.

Vad är självfakturering?
DesignTorget tillämpar sk självfakturering vilket innebär att vi utfärdar en faktura för utställarens räkning utställd till DesignTorget. På fakturan framgår antal sålda varor, hyran, kommissionsavgiften, moms och momssats.

När kommer utbetalning av sålda varor?
Utbetalning sker inom tre veckor efter varje månadsskifte. Pengarna betalas ut till ditt plus- eller bankgiro.

Måste jag ha ett plus- eller bankgiro för att sälja på DesignTorget?
Ja, DesignTorget betalar endast ut till plus- eller bankgirokonton. Information för att ansöka om plusgiro finns på www.plusgirot.se

Hur gör jag när jag ska leverera till flera butiker?
Du levererar dina varor direkt till respektive butik. Du måste inte leverera personligen men har ansvar för att varorna kommer till butik med en tydlig följesedel där antal, vara, försäljningspris och datum står.

Måste jag leverera personligen?
Du måste inte leverera personligen men du har ansvar för att varorna kommer till respektive butik med en tydlig följesedel där antal, vara, försäljningspris och datum står.

Hjälper personalen till med prismärkning och larmning?
Ja, personalen prismärker alla varor och larmar alla produkter med ett försäljningspris över 300 kronor samt de produkter vi vet är extra stöldbegärliga.

Hur vet jag när det behövs mer varor i butikerna?
Du kollar själv lager genom att kontakta någon av butikerna. I början av din försäljningsperiod kan du be butikspersonalen att kolla hur din försäljning går och då kan du få en bra bild av hur mycket som går åt. Leverera sedan varor för ungefär fyra veckors försäljning i taget.

Hur gör jag för att sälja i fler butiker än jag gör idag?
Du mejlar till kontakt@designtorget.se om vilka butiker du vill utöka till, vilket ansökningsnummer det gäller och från vilken vecka du önskar börja sälja så tar vi upp det på nästa jurymöte.

Hur fungerar julhandeln?
Julhandeln är vecka 48-52 och då är hyran 180kr/veckan. Vi börjar behandla julansökningar från vecka 36 och framåt. Eftersom detta är en hektisk period i våra butiker är det extra viktigt att du som utställare ser till att fylla på i butik så att vi har varor att sälja hela perioden.

Hur bedömer juryn?
Juryn bedömer bruksföremål efter kriterierna kvalitet, kreativitet, funktion, nyhetsvärde, design och försäljningspotential.

Har juryn tystnadsplikt?
Ja. Allt som sägs på jurymötena stannar där och därför får du heller ingen motivering till juryns beslut.